Reiki is het Japanse woord voor de allesomvattende en allesdoordringbare levenskracht. Het woord Reiki is ontstaan uit de Japanse karakters "REI en KI" die samen de betekenis hebben van universele Levensenergie. Rei alleen betekent Onbegrensd of Universeel. Ki betekent de Vitale Kracht, die door al het levende stroomt ofwel de levensenergie. Reiki betekend dus "Universele Levensenergie" en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die rond de eeuwwisseling opnieuw werd ontdekt door de Japanse theoloog Dr.Mikao Usui. Traditioneel Reiki is een gedeelte van de Aarde-Stroom. Tera Mai [tm] Reiki omvat de gehele helende Aarde-Stroom. Tera Mai [tm] Reiki energie, die vooral de mogelijkheid bied om Karma sneller te kunnen uitwerken, kan gezien worden als een versterking en uitbereiding van de tot nu toe gebruikte traditionele vorm van Reiki. Dit wil niet zeggen dat iedereen nu over moet gaan op een behandeling met het gebruik van Tera Mai [tm] Reiki. De "traditionele" vorm van Reiki zoals het tot nu toe wordt doorgegeven is en zal voor de meeste mensen krachtig genoeg zijn. Maar voor sommige mensen bestaat de behoefte om met deze versterkte energie behandeld te willen worden. De werking van Tera Mai [tm] Reiki kan met een paar trefwoorden als volgt beschreven worden: * Het bevordert de natuurlijke zelfgenezing. * Het werk vitaliserend voor lichaam en geest. * De harmonie van de ziel en het geestelijk welzijn wordt herstelt. * Het werkt op alle niveaus; het lichamelijke, geestelijke en emotionele. * Je energiehuishouding wordt in evenwicht gebracht. * Het heft blokkades op en bevordert volledige      ontspanning. * Het reinigt je van vergiften. * Tera Mai [tm] werkt ook bij dieren, planten en mineralen. * Het geeft je spirituele groei. Tera Mai [tm] Reiki is geen religie, cultus of geloofssysteem. Het heeft niets te maken met occultisme of spiritisme. Ook is het geen vorm van suggestie of hypnose. Reiki is een zeer oude wetenschap, die duizenden jaren verborgen is gebleven totdat Dr. Usui de oeroude "technologie" in de Soetra's herontdekte. Reiki is een methode waarbij de genezende levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid door middel van de handen. Deze worden op de ontvanger gelegd en de energie stroomt vanzelf. De basis van de Tera Mai [tm] blijft de oorspronkelijke door Dr. Usui herondekte Reiki. Het wordt doorgegeven door Masters, die ook ingewijd zijn in de uit de afstammingslijn van Dr. Usui, Dr.Hayashi en Mevr. Takata. Een van deze Masters is Kathleen Ann Milner, zij komt uit de lijn van Iris Ishikuro, een van de 22 Masters die door Takata zijn ingewijd. Kathleen Milner is een medium van Helende Energie?en de schrijfster van het boek "Reiki and other Rays of Touch Healing". Zij heeft de veloren gegane delen van Reiki herontdekt. Eerst werd de volledige Aarde- Stroom (Tera Mai) herontdekt. Zij werkt ook met andere stralen waaronder SAKARA, SOPHI-EL en ANGELICLIGHT. Deze helingmethode draagt zij uit onder de naam Tera Mai [tm] Seichem en zij heeft deze naam wereldwijd als beschermende handelsnaam gedeponeerd. ([tm] staat dus voor Trade Mark en is geen afkorting van Tera Mai). De rede van dit trade mark is, dat op deze manier iedere Reiki-master die deze naam gebruikt, verplicht is de initiaties exact door te geven, zoals Kathleen Milner ze uitdraagt. Dus iedereen die geinteresseerd is in deze vorm van heling is verzekerd van het feit dat hij/zij dezelfde initiaties krijgt. Een scala aan diensen voor lichaam en geest. Natuurlijk Ontspannen Natuurlijk Ontspannen Behandeling: Een behandeling neemt ruim een uur in beslag. Er wordt begonnen met een voorbereidend kennismakingsgesprek waarin wij uitleggen hoe de behandeling gaat verlopen en waarin u kunt aangeven wat u van een behandeling verwacht. De Tera Mai [tm] Reiki behandeling die door ons wordt gegeven vind in principe plaats in de praktijk Dordrecht of Moerdijk, maar kan evt. ook op locatie of bij u thuis gegeven worden. Alle behandelingen worden gegeven in de avonduren. Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren door te geven. Behandelingen die niet tijdig worden afgezegd, worden in rekening gebracht.